Targa tööstuse ideepäev

Käesoleva aasta Instruteci messi üks tippsündmusi on kogu neljapäevase päeva kestev Targa Tööstuse ideepäev. . Ideepäeva eesmärk on koguda ideelahendusi tööstussektori või sellega seotud ettevõtete probleemide ja väljakutsete lahendamiseks. P

Kaheksa tööstus- ja logistikasektori tuntud ettevõtet ootavad kaasamõtlejaid oma meeskondadesse, et ühiselt leida lahendus nende tootearendust või töökorraldust puudutavatele väljakutsetele. Sinu võimaluseks on selle sisendi najal panna alus uue toote arendamisele – kas enda tooteportfelli või uue loodava start-up’i jaoks. Tule kasuta seda head võimalust!

Ideepäeva eesmärgiks on genereerida lahendusideid tõstatatud probleemidele, neid võrrelda ja hinnata ning selle põhjal selekteerida parim lahendus, mida edasi arendada. Häkatoni eesmärgiks on valitud lahendusideed võimaluse piires valideerida,  idee ümber disainida toimiv ärimudel ning valmistada tootele või teenusele esimene prototüüp.

Loe kõikide probleemipüstituste kohta täpsemalt SIIT.

Ideepäev on osalejatele tasuta! Vajalik eelnev registreerimine.

08.30                 Registreerumine & hommikukohv
09.00                 Tervitussõnad
09.05                 Ideepäeva eesmärgid ja tutvustus
09.15                 Kuidas uusi ideid genereerida? – tehnikad ja näpunäited
09.45                 Ideede tutvustused
10.30                 Ideede arutamine, meeskondade moodustamine, meeskonnatöö algus
12.00                 Lõuna
13.00                 Meeskonnatöö ja ideeloome jätkub, mentorsessioonid
14.30                 Paralleelsessioon: Pitchimise koolitus
16.30                 Lahenduste pitchimine ja Q&A
18.00                 Autasustamine ja väike tähistamine

Korraldaja: Tallinna Teaduspark Tehnopol, EAS
Info ja registreeruminehttp://www.tehnopol.ee/tarktoostus