Tööinspektsioon

Stendi number: C-31

Telefon:

E-mail: ti@ti.ee

Veebileht: www.ti.ee

Ettevõtte põhitegevusala:

Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning individuaalsete töövaidluste lahendamine kohtueelses töövaidlusorganis.

Uudised:

Seminar: Tööohutus ja riskianalüüs

Tegevusvaldkond: