Keskkonnaministeerium ja KIK

Stendi number: C-12

Telefon:

E-mail: keskkonnaministeerium@envir.ee

Veebileht: www.envir.ee

Ettevõtte põhitegevusala:

Keskkonnaministeerium rakendab perioodil 2014-2020 “Ettevõtete ressursitõhususe” meedet. Toetust saab taotleda läbi KIK-i nii ressursikasutuse analüüsidele kui ka investeeringutele ressursitõhusatele lahendustele.

Uudised:

Tööstusettevõtetel on võimalik taotleda Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust innovaatilistele ning ressursitootlikkust suurendavatele tegevustele kuni 2 000 000 eurot ettevõtte kohta.

Tegevusvaldkond: