Temaatika

 • metalli-, aparaadi-, sae-, puidu-, kummi-, plasti-, elektroonika- ja elektrotehnikatööstuse masinad, seadmed, tarvikud
 • automaat- ja protsessijuhtimine, tööstusautomaatika
 • energia kokkuhoid ja taastuvenergiaressursside kasutamine energiatootmisel
 • CAD/CAM/CAE, CRM ja muud rakendustarkvaralahendused
 • käsi-, lõike- ja pressitööriistad
 • keevitusseadmed ja –vahendid
 • tööstusllik allhange
 • tööstuslikud materjalid
 • mõõte- ja kontrollsüsteemid ja –seadmed
 • andmeedastussüsteemid ja sidevõrgud
 • pinnatöötlus ja pinnakatted, korrosioonitõrje
 • tehnoloogiaettevõtted
 • idufirmad
 • tehniline teenindus ja korrashoid, jäätmekäitlus
 • töökaitse- ja ohutusvahendid, tervisekaitse
 • kaubakäitlusvahendid ja laoseadmed
 • standardimine
 • teadus- ja arendustegevus, tehniline innovatsioon. Parim võimalik tehnika
 • erialane baas- ja täiendusõpe
 • erialaliidud ja tugistruktuurid
 • erialakirjandus