Temaatika

metalli-, aparaadi-, sae-, puidu-, kummi-, plasti-, elektroonika- ja elektrotehnikatööstuse masinad, seadmed, tarvikud

Tehnoloogiaettevõtted ja idufirmad

puidu- ja saetööstuse tehnoloogia, seadmed ja masinad

mõõte- ja kontrollsüsteemid ning –seadmed

automaat- ja protsessijuhtimine, tööstusautomaatika

andmeedastussüsteemid ja sidevõrgud

energia kokkuhoid ja taastusenergia-ressursside kasutamine energiatootmisel

pinnatöötlus ja pinnakatted, korrosioonitõrje

CAD/CAM/CAE, CRM ja muud rakendus-tarkvaralahendused

tehniline teenindus ja korrashoid, jäätmekäitlus

käsi-, lõike- ja pressitööriistad

töökaitse- ja ohutusvahendid, tervisekaitse

keevitusseadmed ja –vahendid

kaubakäitlusvahendid ja laoseadmed

tööstusllik allhange

teadus- ja arendustegevus, tehniline innovatsioon

tööstuslikud materjalid

erialaliidud ja tugistruktuurid